ENG | FRA

Voor spelers en trainers

Iedere speler volgt een individueel traject, waarbij een persoonlijk toernooischema hoort. De toernooischema’s van spelers zullen in bepaalde periodes hetzelfde zijn. Dit biedt spelers de kans om gezamenlijk te reizen, waardoor naast de voordelen van het samen kunnen trainen op toernooien, ook de financiële druk kan worden verlaagd. Go United wilt hierop inspringen en deze spelers onder leiding van het Go United team laten reizen.

De praktijk leert dat niet alle tennisscholen/individuele trainers in staat zijn om met hun pupil(len) te reizen. Om deze spelers toch internationale toernooien te laten spelen, heeft Go United hun platform zo ingericht dat het voor deze spelers toch mogelijk is om naar het buitenland te gaan. Wij hebben een breed opgeleid team van verschillende coaches die allemaal speel en/of coach ervaring hebben op internationaal tennisniveau.

Betrokkenheid externe trainers

Wij kunnen ons voorstellen dat een trainer die een speler meestuurt met Go United graag op de hoogte wilt worden gehouden over de gang van zaken op een reis. Go united wilt dan ook graag dat de trainer zich betrokken voelt in het proces van zo een reis. Deze betrokkenheid wordt gecreëerd door vooraf aan een reis bijvoorbeeld deel te nemen aan een van de Go United trainingen, die één keer per maand worden georganiseerd. In deze trainingen komen spelers samen om met elkaar te trainen en kunnen zij kennis maken met het Go United team. Daarnaast is het voor Go United vanzelfsprekend dat voorafgaand, tijdens en na het toernooi overleg plaatsvindt tussen de reizende coaches en de privécoach van de desbetreffende speler. Maar dit is niet alles. Omdat wij het belangrijk vinden dat trainers betrokken blijven bij het proces van hun leerling is het ook voor externe trainers mogelijk om mee te reizen als coach van het Go United team. Wij willen graag samenwerkingen aangaan met tennisscholen en trainers die hun spelers de kans willen geven om internationale tenniservaring op te doen.

Wij bieden een laagdrempelig platform waarbij spelers van verschillende niveaus met ons kunnen reizen en trainers kunnen instappen wanneer zij daartoe de mogelijkheid hebben. Om dit te realiseren is een samenwerking op basis van vertrouwen van groot belang. Mocht u interesse hebben om met ons samen te werken, neem gerust contact met ons op. 

 

Official partners & sponsors


top